August 23rd, 2017

  • drmr36

Націск у словах "зацем" а "зацемка"...

... надабе класьці на другі склад: зацем, зацемка.

На жаль, радактары слоўніка "Нашае Нівы" гэтага ня ведалі.

Абодва словы прыдуманы вялікім вялікалітоўскім мававедам Янам Станкевічам. Ён ужываў іх у сваіх артыкулах замест радзкага беларускага заўвага < маск. заметка × пол. uwaga. Пр. яшчэ станкевічавыя заўвета (запісана на Смаленшчыне) — маск. вежливое замечание й заўвеціці — маск. сделать вежливое замечание.